top of page

Hoe biedt autimetisme zorg?

Autimetisme werkt via de volgende stappen:

1. Kennismakingsgesprek

Door middel van een kennismakingsgesprek krijg je zicht op de hulpvragen die er liggen en of Autimetisme de juiste zorg kan bieden. Door met elkaar in gesprek te gaan kun je allebei ervaren of er een klik is en dus een reden voor een verdere samenwerking.

2. Hulpvragen

Nadat er besloten is om samen te gaan werken volgt er een observatie periode. De hulpvragen die er liggen worden geconcretiseerd en uitgewerken in een begeleidingsplan met doelen.

Op basis daarvan gaan we systematisch werken aan de hulpvragen.

3. Evalueren

Door regelmatig samen te evalueren hoe de ontwikkeling verloopt gericht op de hulpvragen met doelen, kun je het proces voortzetten of aanpassingen aanbrengen.

Dit geldt ook voor de begeleiding, door middel van evalueren biedt Autimetisme de gelegenheid het functioneren te evalueren en wanneer nodig de begeleiding aan te passen aan de cliënt en zijn autisme.

Financiering

De financiering is op basis van PGB/ZIN of particulier.

Het uurtarief wat Autimetisme hanteert is afhankelijk van de gemeente waar u woont.

Gecontracteerd

Autimetisme is gecontracteerd bij de volgende gemeente voor zowel Jeugd als WMO;

  • Helmond
  • Peelgemeenten
  • Eindhoven
  • Veldhoven
bottom of page