top of page

SCRASSVO

Els Ronsse Guusje Holzken Janine Kusters

Wat is Scrassvo?

• Onderzoeksinstrument om de emotionele ontwikkeling van mensen met autisme in kaart te brengen

• Op een autismevriendelijke wijze

• Met visuele ondersteuning

• Maakt inzichtelijk in welke emotionele ontwikkelingsfase een client zich bevindt en welke ondersteuningsbehoefte hier bij past

Voor wie is Scrassvo?

•Voor mensen met autisme met een normale tot hoge begaafdheid

•Daar waar mensen met autisme vastlopen in het dagelijks functioneren

•Inzichtelijk maken welke verwachting past bij de emotionele ontwikkelingsfase

Waarom een Scrassvo-onderzoek?

•Lijkt de persoon niet gemotiveerd? Laat de persoon weerstand zien? Lijkt de persoon overvraagd/overbelast? Is het gedrag moeilijk verstaanbaar? Wordt de persoon belemmerd in het leven?

•Mogelijk is er sprake van een lagere emotionele ontwikkeling?


Een Scrassvo-onderzoek brengt de emotionele ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte in kaart om aan te sluiten bij de persoon. 

bottom of page